Kurs og tjenester

Magne Seierslund tilbyr kurs, rådgiving og konsulenttjenester innen en rekke temaer relatert til arbeidsmiljø, ledelse og kommunikasjon, både forebyggende tiltak og hjelp til gjenoppretting av situasjoner på feil kurs. Ta kontakt for å tilpasse et opplegg til ditt behov!

Kurs og foredrag, klikk for mer informasjon:

- Det begynner i toppen! - om motivasjon og selvledelse

- Sammen er vi sterkest! - om samarbeid og teamutvikling

- Ny i lederrollen - en innføring i effektiv ledelse

- Kommunikasjon: De vanskelige samtalene

- Tale- og presentasjonsteknikk

- Vellykket endring og omstilling 

- Konflikter og konflikthåndtering

- Sykefravær og sykefraværsarbeid

- Vellykket bruk av teknologi som samarbeidsverktøy

- Lovpålagt HMS-opplæring for verneombud (40-timer) og arbeidsgivere, i samarbeid med Arbeidsmiljøsenteret

 
Konsulenttjenester, ta kontakt for mer informasjon: 

- Klageundersøkelse, faktaundersøkelse og annen bistand ved håndtering av konflikter.

- Bistand og vurderingsstøtte ved rekruttering og seleksjon til nye stillinger.

- Bistand og vurderingsstøtte ved planlegging og gjennomføring av organisasjonsendringer.

- Individuell oppfølging og veiledning av ledere.

 

Se også: Arrangemagne.no