Mannen med engasjementet:

Magne Seierslund er en livlig kar med mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi, og bred erfaring fra stillinger og verv i en rekke virksomheter og organisasjoner. Fra roller som styremedlem, tillitsvalgt, prosjektleder og konsulent har han førstehåndskjennskap til ulike perspektiver ved mange typiske prosesser i arbeids- og organisasjonslivet, eksempelvis rekrutterings- og ansettelsesprosesser, opplæring, omstillingsarbeid og konflikthåndtering. Magne er genuint interessert i hvordan mennesker kommuniserer og samhandler, og i hvordan fagkunnskap om disse tingene kan brukes til å skape gode resultater.

Engasjemagne-navnet spiller både på Magne som person og filosofien bak kursene og tjenestene: Hver kursgruppe, sak, person og situasjon har sine unike kjennetegn, som utgjør ulike startpunkt for læring og utvikling. Noen ferdig universalløsning for menneskelig samhandling finnes ikke, uansett hvem eller hvor mye en betaler. I arbeidslivet finnes det derimot noen kjøreregler som alle må rette seg etter. Magnes tilnærming er å møte nye mennesker og situasjoner med faglig integritet, entusiasme og åpenhet - også om egne begrensninger.


Formell kompetanse: (CV)

Bachelorgrad i generell psykologi* (UiB), herunder emner som:
- Affekt og kognisjon
- Læring og atferdspsykologi

Mastergrad i arbeids- organisasjonspsykologi* (UiB), herunder emner som:
- Personalpsykologi
- Ledelsespsykologi
- Organisasjons- og ledelselsutvikling
- Team- og arbeidsmiljøutvikling

Sertifisert faktaundersøker (Arbeidsmiljøspesialistene)
Mer om faktaundersøkelse finner du hos Arbeidstilsynet.*: Mastergraden gir kompetanse tilsvarende en organisasjonspsykolog. Profesjonstittelen "psykolog" er imidlertid p.d. strengt forbeholdt utdanningen i klinisk psykologi.